Barnfilmsresidens

Barnfilmsresidens

Manusförfattare se hit! Film i Sörmland riktar tillsammans med BUFF (Barn- och ungdomsfilmfestival) strålkastarljuset mot barnfilmen! I ett ständigt växande digitalt klimat där tillgängligheten till rörliga berättelser ökar vill vi skapa förutsättningar för utveckling av, en för målgruppen, relevant filmberättelse.

REFERENSGRUPPENS VAL 2024

Till årets barnfilmsresidens inkom 46 ansökningar. Referensgruppens val landade efter noggrann överläggning på Mikael Bundsen som lämnat in en manusidé om filmen LUCKY IN DRAG.

OM BARNFILMSRESIDENS

Vi söker dig som vill utveckla ett filmmanus för barn eller unga och som sedan är redo att ta manuset vidare på sin resa mot färdig film. Vi tror att du som söker har gjort en eller ett par kortfilmer, skrivit eller arbetat i en annan konstform gentemot målgruppen. Du som söker har en tydlig idé/ vision att utveckla. Idén kan ej bygga på en förlaga utan residenset är tänkt för den som önskar utveckla ett originalmanus. Formatet är anpassat efter dess tilltänkta målgrupp, men vi tror inte det är kortare än 20 min. Du kan söka residenset oavsett var i landet du hör hemma.

Residenset består av 4 veckors arvoderad arbetstid om 60 000 kr på faktura. En veckas utvecklingsarbete är på plats i Sörmland utifrån en preliminär period fördelad enligt överenskommelse under september - oktober 2024. I residenset ingår att dela sin process vid två tillfällen. En vid BUFF i Malmö i mars 2025 samt en i Sörmland.

EliSophie Andrée, manusförfattare och dramaturg kommer att vara ett stöd under residenset genom att fungera som ett bollplank som får processen och manuset att röra sig framåt.

En referensgrupp kommer bedöma ansökningarna utifrån angelägenhet för målgruppen, vår tid, dess originalitet och dess bidrag av nya perspektiv inom barnfilmsutbudet. 

ANSÖKAN

- beskriv din filmidé kärnfullt (max 1 A4 sida).
- bifoga en moodboard eller annat visuellt material för din idé.
- berätta kort om dig själv och dina tidigare erfarenheter.

Ansökan öppnar den 15 mars och är öppen till 1 maj 2024. 
Hann du inte med? Skriv ändå! Utlysningen återkommer årligen.

FÖR MER INFORMATION

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till:
Joakim Wassberg, Filmkonsulent på Film i Sörmland.
Epost: joakim.wassberg@regionsormland.se
Telefon: 0790-65 22 15

Foto: Darius Bashar, Unsplash

Foto på Joakim Wassberg

Kontakt

Joakim Wassberg

Filmkonsulent

Dela evenemanget i dina kanaler:

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /