Filmstöd

Film i Sörmland stödjer filmare och filmprojekt i Sörmland. Du kan söka stöd för ditt filmprojekt oavsett vilken fas det är i, om det är under utveckling, inspelning eller vid postproduktion.

De ekonomiska stöden går att söka två gånger per år. Under 2022 söker du båda våra ekonomiska stöd senast den 20 mars eller 20 augusti. Teknikstöd och våra andra coachande insatser kan sökas när som helst under året. Totalt fördelas 450 000 kr varje år, handläggningstiden är cirka två veckor. Storlek på stödet är mellan 5 000 - 50 000 kr. Vi kan erbjuda resurser och/eller sammanhang till projektet istället för, eller i kombination med ekonomiskt stöd. 

Vi bedömer ansökan utifrån dess koppling till Sörmland. Det kan vara genom att du som söker har anknytning till Sörmland, genom att vara uppväxt i eller numera bosatt eller verksam i regionen, att projektet har anknytning till Sörmland eller att projektet genomförs helt eller delvis i Sörmland. Därefter görs en bedömning av projektet utifrån det material som skickats in till oss. Bedömningen görs av en grupp och tar hänsyn till hantverksskicklighet, originalitet och berättelsens övriga styrkor. En väl presenterad projektidé behöver inte vara lång, men genomarbetad.

Ansök via formuläret Ansökan om filmstöd från Film i Sörmland.

STÖD SOM GÅR ATT SÖKA

Talent To Watch - produktionsstöd 
Satsningen riktar sig till dig som drömmer om att förverkliga en filmidé i kortfilmsformat men fortfarande är ny i filmbranschen. Du kanske har tidigare erfarenheter inom film, eller så är du helt ny. Du kan vara professionellt aktiv inom ett annat konstområde men vill utforska film som en ny uttrycksform. Det viktiga är att du har en berättelse att berätta! Sök senast den 20 mars eller 20 augusti 2022. Storlek på stödet är mellan 5 000 - 50 000 kr. Filmverksamheten fördelar ett ekonomiskt stöd om totalt 200 000 kr under 2022 till korta berättelser. Handläggningstiden är två-fyra veckor. Här kan du läsa mer om Talent To Watch.

Teknikstöd
Film i Sörmland har viss tekniskutrustning för utlåning. Hör av dig via mail till filmkonsulent Ida Thorén för fullständig lista över vår teknik och vad som finns tillgängligt. Berätta då kortfattat om ert filmprojekt samt vilken period ni önskar låna teknik. Stödet kan sökas löpande och handläggningstid är två-fyra veckor.

Mentorskap/ coachning   
Har du fastnat i din process och behöver hjälp att komma vidare? Då kan vi hjälpa dig genom att hitta en mentor eller coach som passar ditt projekt. Tillsammans planerar ni era två träffar à 2 timmar på bästa sätt för att du ska komma vidare. Stödet söks hos Film i Sörmland genom att skicka ett mail till filmkonsulent Ida Thorén.   

Visning för testpublik 
Är du nästan färdig med din film och vill ha hjälp med att arrangera en visning för publik? Det kan vara för ett fåtal eller för en större grupp. Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Stödet söks hos Film i Sörmland genom att skicka ett mail till filmkonsulent Ida Thorén.   

ANDRA STÖD SOM GÅR ATT SÖKA

Svenska Filminstitutet, Utvecklingsstöd - Kortfilm
Stöd kan sökas av svensk producent, regissör eller manusförfattare som har gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande från annan konstart.

Svenska Filminstitutet, Utvecklingsstöd – Dokumentärfilm
Stödet kan sökas av etablerade svenska producenter. I ett första utvecklingsskede kan även enskilda upphovspersoner söka stöd utan producent knutet till projektet.

Svenska Filminstitutet, Kompetens och utvecklingsstöd
Bolag/organisation kan söka för att hålla en kurs, seminarium, masterclass, lab eller liknande kompetenshöjning. Enskild person kan söka stöd för att delta i en kurs, seminarium, masterclass, lärlingskap, mentorskap, lab och liknande kompetenshöjning.

Konstnärsnämnden 
Konstnärsnämnden stödjer yrkesverksamma filmare genom olika typer av stipendier och bidrag. Den större delen av pengarna delas ut i form av projektstöd till kort- och dokumentärfilm samt utvecklingsprojekt i längre format. Totalt beviljas ca 13 miljoner kronor i stipendier och bidrag till filmkonstnärer.

Dela evenemanget i dina kanaler:

Filmstöd

  • Kategori: Film

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats

Läs mer
logotyp scenkonst sörmland /