Filmstöd

Film i Sörmland stödjer filmare och filmprojekt i Sörmland. Du kan söka stöd för ditt filmprojekt oavsett vilken fas det är i, om det är under utveckling, inspelning eller vid postproduktion.

Det ekonomiska stödet går att söka två gånger per år. Teknikstöd och våra andra coachande insatser kan sökas när som helst under året. Totalt fördelas 200 000 kr varje år, handläggningstiden är cirka två veckor. Storlek på stödet är mellan 5 000 - 50 000 kr. Vi kan erbjuda resurser och/eller sammanhang till projektet istället för, eller i kombination med ekonomiskt stöd. 

Vi bedömer ansökan utifrån dess koppling till Sörmland. Det kan vara genom att du som söker har anknytning till Sörmland, genom att vara uppväxt i eller numera bosatt eller verksam i regionen, att projektet har anknytning till Sörmland eller att projektet genomförs helt eller delvis i Sörmland. Därefter görs en bedömning av projektet utifrån det material som skickats in till oss. Bedömningen görs av en grupp och tar hänsyn till hantverksskicklighet, originalitet och berättelsens övriga styrkor. En väl presenterad projektidé behöver inte vara lång, men genomarbetad.

STÖD SOM GÅR ATT SÖKA

FILM I SÖRMLANDS FILMSTÖD

Du kan söka stöd från Film i Sörmland med ditt filmprojekt oavsett vilken fas det är i, om det är under utveckling, för inspelning eller vid postproduktion. Vi bedömer ansökan utifrån dess koppling till Sörmland utifrån nedan kriterier.

För att få bidrag måste något av dessa tre kriterier uppfyllas:

- sökande har anknytning till Sörmlands län, genom att vara bosatt eller verksam i regionen.

- projektet har anknytning till Sörmlands län.

- projektet är förlagt helt eller delvis i Sörmlands län.

De kommuner som (helt eller delvis) tillhör Sörmlands län är Eskilstuna, Strängnäs, Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta, Trosa, Oxelösund och Nyköping.

Därefter görs en bedömning av projektet utifrån det material som skickats in till oss. Bedömningen görs av en grupp och tar hänsyn till hantverksskicklighet, originalitet och berättelsens övriga styrkor. En väl presenterad projektidé behöver inte vara lång, men genomarbetad.  

ANSÖKAN

Vårens ansökan är nu stängd. Nästa sökperiod är 20/9 till 20/10.

TEKNIKSTÖD

Film i Sörmland har viss tekniskutrustning för utlåning. Hör av dig via mail till info.filmisormland@regionsormland.se för fullständig lista över vår teknik och vad som finns tillgängligt. Berätta då kortfattat om ert filmprojekt samt vilken period ni önskar låna teknik. Stödet kan sökas löpande och handläggningstid är två-fyra veckor.

Mentorskap/ coachning   
Har du fastnat i din process och behöver hjälp att komma vidare? Då kan vi hjälpa dig genom att hitta en mentor eller coach som passar ditt projekt. Tillsammans planerar ni era två träffar à 2 timmar på bästa sätt för att du ska komma vidare. Stödet söks hos Film i Sörmland genom att skicka ett mail till info.filmisormland@regionsormland.se

Visning för testpublik 
Är du nästan färdig med din film och vill ha hjälp med att arrangera en visning för publik? Det kan vara för ett fåtal eller för en större grupp. Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Stödet söks hos Film i Sörmland genom att skicka ett mail till info.filmisormland@regionsormland.se

ANDRA STÖD SOM GÅR ATT SÖKA

Kulturstöd (royaleskilstuna.se)

Kulturhuset Royal i Eskilstuna erbjuder stöd till kulturskapare i bör

Royal kan inte erbjuda rena pengar men kan gå in och sponsra och stötta projekt som behöver låna utrustning eller lokal.

Vi ger stöd både till produktion (ex. studio-yta, möteslokal eller plats för repetion) och uppvisning av projekt (ex. visa din film i biosalongen eller visa upp din dans på scen).

Stöd till utveckling av filmprojekt - Kortfilm (filminstitutet.se)

Stöd kan sökas av svensk producent, regissör eller manusförfattare som har gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande från annan konstart.

Dokumentärfilm (filminstitutet.se)

Stödet kan sökas av etablerade svenska producenter. I ett första utvecklingsskede kan även enskilda upphovspersoner söka stöd utan producent knutet till projektet.

Stöd till kompetensutveckling (filminstitutet.se)
Bolag/organisation kan söka för att hålla en kurs, seminarium, masterclass, lab eller liknande kompetenshöjning. Enskild person kan söka stöd för att delta i en kurs, seminarium, masterclass, lärlingskap, mentorskap, lab och liknande kompetenshöjning.

Konstnärsnämnden 
Konstnärsnämnden stödjer yrkesverksamma filmare genom olika typer av stipendier och bidrag. Den större delen av pengarna delas ut i form av projektstöd till kort- och dokumentärfilm samt utvecklingsprojekt i längre format. Totalt beviljas ca 13 miljoner kronor i stipendier och bidrag till filmkonstnärer.

Dela evenemanget i dina kanaler:

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /