Personer ligger på golvet och håller i varsin surfplatta för att titta på en film.

Film i skolan

För dig som arbetar med film i förskola och skola.

Att se, samtala och skapa film är grunderna inom filmkunnighet. Film i Sörmland har en lång tradition av en bred filmpedagogisk verksamhet som erbjuds för- och grundskolor i regionens nio kommuner.

Med återkommande erbjudanden av kursverksamhet för pedagoger läggs en grund för filmkunnighet för barn och unga. Idag handlar det inte bara om tillgången till medier, utan det är allt viktigare att kunna sålla, värdera och kritiskt granska i den visuella kultur vi lever i. Det filmfrämjande uppdraget är omfattande. Det innebär att stödja, fortbilda och skapa nätverk, allt för att främja en ökad filmkunnighet.

FILMSTÖD I SKOLAN

Om du som pedagog aktivt vill arbeta med film i skolan finns flera olika alternativ att få stöd till den verksamheten. Läs mer om vilka stöd det finns från bland annat Kulturrådet och Svenska Filminstitutet här. 

FORTBILDNING OCH WORKSHOPS

Vi samarbetar gärna om fortbildningar speciellt utformade efter din skolas eller kommuns behov.

Om du är pedagog och vill jobba med film i skolan eller arbetar med att samordna kulturen i din kommun, kontakta Film i Sörmland för tips och hjälp! 

Kontakta oss gärna också för mer information!

Film i Sörmland
John Engellaus Gata 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-10 55 16
E-post: info.filmisormland@regionsormland.se 

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats

Läs mer
logotyp scenkonst sörmland /