Barn & Unga

Barn & Unga

För dig som arbetar med film i förskola och skola.

Att läsa och skriva är basen i skolan, men lika viktigt är det att kunna lära sig att titta och tyda rörliga bilder som vi dagligen möter. Film i Sörmland arbetar flitigt med att ha film och rörlig media som ett arbetsredskap i skolan, genom att utbilda pedagoger genom workshops, träffar och akademier.

Med återkommande erbjudanden av kursverksamhet för pedagoger läggs en grund för filmkunnighet för barn och unga. Idag handlar det inte bara om tillgången till medier, utan det är allt viktigare att kunna sålla, värdera och kritiskt granska i den visuella kultur vi lever i. Det filmfrämjande uppdraget är omfattande. Det innebär att stödja, fortbilda och skapa nätverk, allt för att främja en ökad filmkunnighet.

AKTUELLT

FILMSOMMARJOBB

Under vecka 24, 25  och 26 så arbetar 8 ungdomar med att tillsammans skapa en kortfilm! Läs mer om filmsommarjobbet här!

TIGERFESTIVALEN 

Festivalen är ett visningstillfälle där barn och unga, 0-16 år, får möjlighet att visa och ta del av varandras filmer. Tigerfestivalen är ingen filmtävling och vi delar inte ut några priser. Vi tar emot alla typer av filmer – spelfilm, animation, reportage… Allt ni har skapat på egen hand. 

Mer om TIGERFESTIVALEN här!

FILMSTÖD I SKOLAN

Om du som pedagog aktivt vill arbeta med film i skolan finns flera olika alternativ att få stöd till den verksamheten. Läs mer om vilka stöd det finns från bland annat Kulturrådet och Svenska Filminstitutet här. 

FORTBILDNING OCH WORKSHOPS

Vi samarbetar gärna om fortbildningar speciellt utformade efter din skolas eller kommuns behov.

Om du är pedagog och vill jobba med film i skolan eller arbetar med att samordna kulturen i din kommun, kontakta Film i Sörmland för tips och hjälp! 

SKOLBIO

Skolbio innebär att barn och ungdomar ser på film på den lokala biografen under skoltid. Den gemensamma filmupplevelsen ger en utgångspunkt för samtal kring olika livsfrågor men också kring filmens språk och uttrycksmedel. Skolbio arrangeras lokalt av varje enskild skola, biograf eller kommun. Mer information här

 

 

KONTAKTINFORMATION

Film i Sörmland
John Engellaus Gata 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 076-6958037 (Carin Granath, filmkonsulent)
E-post: info.filmisormland@regionsormland.se 

Foto Skolbio Västernorrland, fotograf Johan Lehman.

Foto på Carin Granath

Kontakt

Carin Granath

Filmkonsulent

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /