Mer information

Vidga vyer och väcka engagemang! Scenkonst Sörmland har hela Sörmland som arbetsfält. I dialog med länet producerar, förmedlar och arrangerar vi aktuell scenkonst samt bedriver pedagogisk verksamhet.

Scenkonst Sörmlands organisation leds av verksamhetschef Jörgen Lindvall.

Verksamheten präglas av delaktighet, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och alla människors lika värde. För oss är det värdefullt att vi har konstformerna musik, teater, dans och film samlade under ett tak; det innebär stora möjligheter för gränsöverskridande och nyskapande arbete mellan genrer och konstområden. Vi satsar mycket på nyskrivet material, både inom teater och musik.

TEATER - MUSIK - DANS - FILM

För ungefär 10 år sedan, april 2014, samlade Scenkonst Sörmland hela sin verksamhet inom teater, musik, dans och film under ett och samma tak i Munktellstaden, Eskilstuna. Utöver moderna kontorsarbetsplatser erbjuder Scenkonst Sörmlands nya hus även en dansstudio, en konsertsal och en blackbox (teater), samt verkstäder för den tekniska personalen. Detta skapar goda förutsättningar för att bedriva en professionell kulturverksamhet som är anpassad för dagens och framtidens kulturbehov i länet, med extra fokus på barn och unga. 

Summerar man vanligt år med Scenkonst Sörmland så passerar cirka 80 produktioner, fördelat på cirka 1500 konserter och föreställningar. Den totala publiken för detta, inklusive vår skolverksamhet, är 90 000 personer. 

MER OM VÅR VERKSAMHET OCH PROJEKT

MUSIK - en stor del av Scenkonst Sörmlands musikverksamhet är våra lunchkonserter, musikresidens och våra offentliga konserter i länet. Alla, både små och stora, samarbeten vi gör arbetar vi med tillsammans med länets kommuner och arrangörer. Läs mer om vårt arbete med musik!

TEATER - vi vill erbjuda vår publik hög scenisk kvalitet där mötet med publiken är i centrum. Vi tror på teaterns styrka att roa och oroa. Den kan få oss att reflektera över oss själva och vår omvärld för att vidga vyer och väcka engagemang. De flesta av våra teaterföreställningar kombinerar teater och musik till en helhet; musikteater. Läs mer om vårt arbete med teater!

DANS - vi arbetar på två olika sätt med dansfrågor. Dels det professionella uppdraget med egna nyskrivna dansproduktioner i olika stila. Det andra uppdraget är delen där vi vill skapa bättre förutsättningar för att uppleva och dansa själv. Det arbetet gör vi tillsammans med dansare och genom att vara ett stöd för arrangörer. Läs mer om vårt arbete med dans!

FILM - Film i Sörmland arbetar för att fler människor i Sörmland ska ha möjlighet att se film, visa film och göra film. Läs mer om vårt arbete med film!

SÖRMLANDSMODELLEN

I över 40 år har Sörmlandsmodellen, som är ett av Scenkonst Sörmlands prioriterade uppdrag, nått länets barn och unga mellan 5-15 år med två scenkonstupplevelser per år. Detta möjliggörs förutom våra egna produktioner genom samproduktioner och gästspel. För att klara detta uppdrag att spela för knappt 80 000 elever, krävs ca 30 scenkonstproduktioner. Läs mer om Sörmlandsmodellen! 

KULTUR FÖR ÄLDRE

Kultur för äldre är något som ligger Scenkonst Sörmland varmt om hjärtat. Under ett år genomförs cirka 175 konserter på länets äldreboenden och mötesplatser. Läs mer om vilka akter som är ute på turné just nu. 

REGION SÖRMLAND

Scenkonst Sörmland är en del av Kultur & Utbildning Sörmland, som är ett verksamhetsområde inom Region Sörmland. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet är politiskt ansvarig för verksamheten, och finansieras av regionen, länets nio kommuner samt Statens Kulturråd. Kultur & Utbildnings vision är just att ”vidga vyer och väcka engagemang”, samt att bidra till att människor kan påverka sin situation och samhället.

Verksamhetsplan, aktivitetsplan och kulturplan

Ytterligare information om vad som styr vår verksamhet och vår verksamhetsplan, budget, aktivitetsplan och kulturplan finns via Region Sörmlands webbsida och avsnittet om Scenkonst Sörmland. 

Kommande evenemang

Den stora elden
12 oktober - 2 november

Den stora elden

Teater

Den stora elden är en berättelse om hur vänner blir fiender, hur extrema förhållanden kan dela världen i rika och fattiga och hur orättvisor uppstår.

Läs mer

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /