TEATER

Teater

Vi på Scenkonst Sörmland ser musik, dans och teater som en viktig del av samhället och dess utveckling, både som professionella konstarter och som individens uttryck.

Vi vill erbjuda vår publik hög scenisk kvalitet där mötet med publiken är i centrum. Vi tror på teaterns styrka att roa och oroa. Den kan få oss att reflektera över oss själva och vår omvärld för att vidga vyer och väcka engagemang. De flesta av våra teaterföreställningar kombinerar teater och musik till en helhet; musikteater.

AKTUELLT 2024

DEN STORA ELDEN
Under hösten, oktober - november 2024, kommer Den stora elden att turnera i Sörmland. Det är berättelse om där vänner blir fiender och hur naturkatastrofer kan dela upp världen i tydliga klyftor och där orättvisor lätt uppstår.

TEATER FÖR SKOLAN

Scenkonst Sörmland erbjuder också ett stort utbud av teaterföreställningar i skolorna som ingår i Sörmlandsmodellen. Den garanterar att alla barn och unga i Sörmland mellan 5-15 år får uppleva professionell scenkonst en gång per termin.

De som arbetar med Scenkonst Sörmlands teaterprogram är Yvonne Granath och Rebecka Melin.

 

Kommande evenemang

Den stora elden
12 oktober - 2 november

Den stora elden

Teater

Den stora elden är en berättelse om hur vänner blir fiender, hur extrema förhållanden kan dela världen i rika och fattiga och hur orättvisor uppstår.

Läs mer

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /