Personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Den innebär stärkt skydd för personlig integritet och skärpta regler för hur organisationer och företag får behandla personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida.

VILKA UPPGIFTER SPARAR VI?

Vi sparar personuppgifter, till exempel mailadress, namn, telefonnummer, postadress när du själv har lämnat uppgifterna till oss. Det kan till exempel vara uppgifter från:

- uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

- uppgifter vi får från offentliga register

- uppgifter vi får från när du besökt oss som exempelvis publik, deltagare i någon kurs eller som samarbetspartner/arrangör

- uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och/eller utvärderingar

- uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss eller på annat sätt kontaktar oss

- när du köper biljett till våra evenemang via tredje part

Vi vill att du ska vara trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Du kan när som helst be oss att ta bort dina uppgifter.

HAR DU FRÅGOR?

Om du har frågor kring personuppgifter inom Scenkonst Sörmlands verksamhet är du välkommen att kontakta oss via info.scenkonstsormland@regionsormland.se 

ANSVAR

Scenkonst Sörmland är en del av Region Sörmland, organisationsnummer 232100-0032.

Läs mer, genom att klicka på denna länk, om hur Region Sörmland hanterar personuppgifter.

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /