Kontakta oss

För att denna websidans alla funktioner och sidor skall fungera använd gärna webläsaren Chrome, vissa funktioner försvinner helt i bland annat webläsaren Explorer.

VÄLKOMNA ATT KONTAKTA SCENKONST SÖRMLAND VIA TELEFON ELLER E-POST. 

Allmän information: telefonnummer 016-10 55 75 

Allmän information via epost: info.scenkonstsormland@regionsormland.se 

Besöks- och postadress:
 John Engellaus gata 3, 633 61 Eskilstuna

Klicka här för att se vilka vi är som jobbar på Scenkonst Sörmland, samt allas kontaktuppgifter!


ATT FAKTURERA SCENKONST SÖRMLAND

Alla fakturor som skall till Scenkonst Sörmland skall skickas via e-faktura. 

Namn: Region Sörmland
Adress: Box 529, 631 07 Eskilstuna
Organisationsnummer: 232100-0032

Peppol id: 0007:2321000032
Sve-meddelanden: GLN 7340127700029 alternativt SE2321000032

Observera att innan du skickar en faktura till oss så måste den märkas med ett referensnummer eller kod som du har mottagit från din kontaktperson på Scenkonst Sörmland. Annars går fakturan inte hantera i Region Sörmlands faktureringssystem.

Om du vill läsa mer om hur Region Sörmland hanterar arbetet med fakturor, så finns mer information via samverkanswebben. 

LEVERANTÖRSINFORMATION - ALLMÄNNA VILLKOR 

Läs mer om Region Sörmland och Region Västmanlands Allmänna villkor för varor respektive tjänster gäller i de fall där det inte uttryckligen och skriftligen överenskommits något annat mellan parterna.

 

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /