Scenkonst Sörmland arrangerar flertalet konserter i Sörmlands olika kommuner samt lunchkonserter i det egna huset i Eskilstuna.

Varje sommar producerar vi även uppskattade Musik på Sörmländska Slott och Herresäten, programmet för sommaren 2019 kan du läsa mer om genom att klicka på länken i spalten till vänster. Denna musikserie, som i år presenteras för 30:e året, börjar den 15 juni och avslutas den 31 augusti. Är det månne sommarens längsta festival...?

Vi på Scenkonst Sörmland ser musik, dans och teater som en viktig del av samhället och dess utveckling, både som professionella konstarter och som individens uttryck. Vi vill erbjuda vår publik hög musikalisk kvalitet och spännande möten mellan olika musikgenrer för att vidga vyer och väcka engagemang.

Vi har en stor musikverksamhet där vi bland annat presenterar unga uppmärksammade solister och tonsättare inom olika musikgenrer. Ett annat sätt är att kombinera intressanta artister och ensembler som vågar ta risker utanför den traditionella säkerhetszonen där mötet med publiken är i fokus.

Vi har även ett stort musikutbud för barn och ungdomar i skolorna som ingår Sörmlandsmodellen. Den modellen garanterar att alla barn och unga i Sörmland mellan 5-15 år får uppleva professionell scenkonst en gång per termin. Vi ger även konserter inom vården och äldreomsorgen.

 Bild: Gurls, foto Anja Lauvdal.