Bild på tre personer som står framför ett vitt tyg, röstcoacher!

Rösträtt - för dig som pedagog

Rösträtt – sång på förskolan. Det handlar om att lära sig använda rösten rätt och ha rätt till sin röst!

Sångstund för femåringar

Genom Rösträtt – sång på förskolan får alla femåringar med personal på förskolan delta i en sångstund tillsammanmed en Rösträttscoach. Rösträttscoachen lotsar både vuxna och barn genom sånger och sångövningar på ett lekfullt sätt.

Under hösen 2023 och våren 2024 finns Rösträtt - sång på förskolan i Eskilstuna och Strängnäs.

Rösträttscoacher i Scenkonst Sörmland är Karin Ericsson Back, Daniel Svenson, Johanna Brun och Cornelia Stjernlöf.

Längre ner på sidan finns tips och låtar för dig som pedagog, som du kan sjunga med dina förskoleelever!

Utvecklingsprojekt

Scenkonst Sörmland erbjuder en kostnadsfri fortbildning för personal på förskolor i Sörmland för att öka kunskapen om sång. Vi vill dela på ett enkelt och prestigelöst sätt med oss av kunskap om barnrösten, verktyg att använda vid sångstunder, inspiration till vidare utveckling och kollegialt lärande samt ge kunskap om röstvård och röstteknik.

Är du intresserad att veta mer eller få tips om hur du kan få fler saker att hända i din kommun?  Tag kontakt med projektledare Ingrid Falk.

Samarbete med Kulturskolan

Scenkonst Sörmland har prövat en modell för samarbete med Kulturskolan i en gemensam konsert med Kulturskolan i Flen. Medverkade gjorde kulturskolepedagoger, barnkörer samt rösträttscoacher. I publiken fanns femåringar från förskolor i Flen som fick sjunga tillsammans med barnkörer, rösträttscoacher samt kulturskolans lärarband. Nedan kan ni lyssna på några av de sånger vi använde vid konserten.

Musik A

Ett tips är också att ladda ner appen MusikA – en app med ett lekfullt musikpedagogiskt verktyg för liten och stor. 

För mer information kontakta projektledare Ingrid Falk via mail!

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /