Rösträtt - för dig som rektor

Något som Scenkonst Sörmland tror starkt på är att alla barn ska få tillgång till sin egen röst och uppleva sångglädje. Genom projektet Rösträtt – sång på förskolan vill vi inspirera barn och pedagoger att sjunga mer i sin vardag.

FORTBILDNING

Scenkonst Sörmland erbjuder fortbildning för personal på förskolor i Sörmland för att öka kunskapen om sång. Vi vill på ett enkelt och prestigelöst sätt dela med oss av kunskap om barnrösten. Vi vill ge verktyg att använda vid sångstunder, inspiration till vidare utveckling samt ge kunskap om röstvård och röstteknik. Se vår film nedan för att få fler idéer.

SAMARBETE MED KULTURSKOLAN

Scenkonst Sörmland har prövat en modell för samarbete med Kulturskolan i en gemensam konsert med Kulturskolan i Flen. Medverkade gjorde kulturskolepedagoger, barnkörer samt rösträttscoacher. I publiken fanns femåringar från förskolor i Flen som fick sjunga tillsammans med barnkörer, rösträttscoacher samt kulturskolans lärarband. Via sidan Rösträtt - för dig som pedagog kan du lyssna på några av de sånger vi använde vid konserten. 

FÖRSKOLEPERSONALKÖR

Förskolepersonalkör är en aktivitet som kan främja sången på förskolan genom att ge personalen kunskap om den egna rösten samt fler verktyg för att jobba med barngruppen. Som en positiv bieffekt främjar man hälsa, välbefinnande och gemenskap på arbetsplatsen.  

 

MER INFORMATION

Är du intresserad att veta mer eller få tips om hur du kan få fler saker att hända i din kommun? 

Tag kontakt med projektledare Ingrid Falk.

 

Filmen är producerad av Cineworks Filmproduktion AB.

 

 

 

 

Dela evenemanget i dina kanaler:

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /