Rösträtt - fortbildning

Det handlar om att lära sig använda rösten rätt och ha rätt till sin röst!

Rösträtt – sång på förskolan bjuder på sångstund för femåringar i Sörmland genom Scenkonst Sörmland.

På Scenkonst Sörmland finns det fyra rösträttscoacher som lotsar er genom sånger och sångövningar och de är Karin Ericsson Back, Daniel Svensson, Johanna Brun och Cornelia Stjernlöf.

Scenkonst Sörmland erbjuder en kostnadsfri fortbildning för personalen på förskolor i Sörmland. Inga förkunskaper krävs. Vi jobbar med rösten på ett prestigelöst sätt, ger pedagogiska tips samt förslag på sånger för din barngrupp.

KOMMANDE AKTIVITETER

27/5 2024 - Workshop med personal anställda på förskolor i Torshälla.

Hösten 2024 - Inspirationsdag i Nyköping/Oxelösund. Mer information kommer inom kort.

FÖRSKOLEPERSONALKÖR

Vi vill starta en försöksverksamhet med förskolepersonalkör i Sörmland.

Vi tänker oss att:
Personal från förskolor träffar en sångcoach tre till fyra gånger per termin för att sjunga, lära sig sångteknik och röstvård, men också få djupare insikter i hur man kan använda sång, musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. 

Deltagarna får:

  • Lära sig nya sånger och upptäcka nytt material, med stort fokus på material som kan användas tillsammans med barnen
  • Utforska nya pedagogiska arbetssätt
  • Få utökad kunskap om barnrösten för att kunna anpassa arbetssättet efter deras behov
  • Röstvård, för både barnrösten och den vuxna rösten
  • Inspiration, sångglädje och tips om hur man skapar en rolig sångstund på förskolan

Vill du och dina kollegor prova en förskolepersonalkör i din kommun? Kontakta projektledare Ingrid Falk.

ÖVRIGT

Mer information om projektet Rösträtt - sång på förskolan här!

Vill du även få tillgång till mer musikpedagogiska verktyg så finns det i via appen MusikA. 

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum har fått bidrag från Kulturrådet för ett treårigt, nationellt projekt som ska ge verktyg för röst- och sångmetodik till pedagoger och barn i I Sörmland är det Scenkonst Sörmland som samordnar insatserna inom Rösträtt – sång på förskolan. Idag är alla regioner i Sverige med i projektet.

FÖR MER INFORMATION

Kontakta projektledare Ingrid Falk via ingrid.falk@regionsormland.se

Foto på Ingrid Falk

Kontakt

Ingrid Falk

Projektledare Rösträtt - sång på förskolan

Dela evenemanget i dina kanaler:

Rösträtt - fortbildning

  • Längd: 2tim per tillfälle
  • Kategori: Musik

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

  
logotyp scenkonst sörmland /